Bản tin Bảo hiểm

Bảo hiểm tai nạn cho lái, phụ xe và tai nạn người ngồi trên xe

Điều 22: Đối tượng được bảo hiểm

Thiệt hại thân thể đối với Lái xe, phụ xe và những người được chở trên xe (Người được bảo hiểm).

Điều 23: Phạm vi bảo hiểm

Trừ những trường hợp thuộc điểm loại trừ như quy định tại Điều 24 dưới đây, Bảo hiểm PVI sẽ bồi thường cho trường hợp tử vong hay thương tật thân thể của Người được bảo hiểm do tai nạn bất ngờ khi đang ở trên xe hoặc đang lên, xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Điều 24: Loại trừ bảo hiểm

Bảo hiểm PVI sẽ không bồi thường trong các trường hợp sau:

 1. Người được bảo hiểm cố ý gây thiệt hại hoặc thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật khi xe đang tham gia giao thông.
 2. Người được bảo hiểm điều khiển xe nhưng không có giấy phép lái xe hợp lệ.
 3. Người được bảo hiểm điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, rượu, bia hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
 4. Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể do xe vận chuyển các loại hàng hóa trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển, xếp dỡ hàng gây ra.
 5. Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể do sử dụng xe để tập lái, tham gia hoạt động thể thao, đua xe (kể cả hợp pháp hoặc trái phép)…
 6. Tai nạn ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 7. Xe không tự vận hành mà do một phương tiện khác kéo, đẩy dưới bất kỳ hình thức nào gây tử vong hoặc thương tật thân thể cho Người được bảo hiểm, trừ trường hợp xảy ra đối với Lái xe ô tô.

Điều 25: Mức trách nhiệm bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm (Số tiền bảo hiểm) được cấp theo yêu cầu của Người được bảo hiểm cho mỗi chỗ ngồi trên xe được tính trên cơ sở số chỗ ngồi theo thiết kế của xe hoặc theo quy định trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ.

Điều 26: Quyền lợi bảo hiểm

 1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm PVI thanh toán (chi trả) toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trên GCNBH / HĐBH.
 2. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể:
 1. Số tiền bảo hiểm đến 100 triệu đồng/người/vụ: Bảo hiểm PVI chi trả bồi thường theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật về người trong bảo hiểm xe Ô tô ban hành cùng Quy tắc này.
 2. Số tiền bảo hiểm trên 100 triệu đồng/người/vụ:
 • Thương tật tạm thời: Bảo hiểm PVI thanh toán chi phí y tế thực tế, hợp lý và chi phí bồi dưỡng (tối đa không vượt quá 0,1% Số tiền bảo hiểm/ngày/người bị thương trong thời gian điều trị thương tật) nhưng không vượt quá tỷ lệ trả tiền quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật về người trong bảo hiểm xe Ô tô ban hành cùng Quy tắc này.
 • Thương tật vĩnh viễn: Được bồi thường theo tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định tại Bảng trả tiền bảo hiểm nói trên.
 1. Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế trên xe (không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi) lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên GCNBH, thì mức trả tiền bảo hiểm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số chỗ ngồi được bảo hiểm với số người thực tế trên xe.

 

Trả lời