Bản tin Bảo hiểm

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Tìm hiểu chung

Với mỗi người Việt, ngôi nhà là niềm tự hào, là tài sản giá trị về cả tinh thần và vật chất. Chương trình “Bảo hiểm nhà tư nhân” của Bảo Việt sẵn sàng đồng hành và bảo vệ toàn diện cho mái ấm gia đình bạn trước mọi rủi ro cháy, nổ, giông, bão, lũ lụt, trộm cướp,

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, khách hàng có thể lựa chọn:

Bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong; hoặc chỉ bảo hiểm cho ngôi nhà

Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm mở rộng phù hợp

Những dịch vụ tiện ích bao gồm:

 • Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế ngôi nhà
 • Không yêu cầu kê khai tài sản bên trong
 • Tích hợp quyền lợi bảo hiểm ngôi nhà & tài sản bên trong trong cùng một đơn bảo hiểm
 • Quyền lợi mở rộng thiết thực và linh hoạt
 • Miễn phí thuê nhà sau tổn thất
 • Bồi thường thay thế mới theo giá trị trường
 • Thủ tục bồi thường nhanh chóng, đơn giản

Phạm vi bảo hiểm

Bảo Việt bồi thường cho người được bảo hiểm những thiệt hại xảy ra do:

Cháy (do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ: Động đất, núi lửa hoặc các biến động thiên nhiên khác

Tổn hại do:

 • Tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc
 • Tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền
 • Cháy do lửa ngầm dưới đất

Tổn hại gây ra bởi hoặc do hậu quả của việc cháy rừng, cây bụi, đồng cỏ, hoang mạc hoặc rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.

Sét đánh: chỉ bồi thường cho tổn hại cho tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy)

Nổ: thiệt hại xảy ra đối với các trang thiết bị sử dụng duy nhất cho mục đích sinh hoạt nhưng loại trừ những thiệt hại gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên.

Giông, Bão, Lũ lụt (bao gồm nước biển tràn) Bảo Việt bồi thường các thiệt hại xảy ra do Giông, Bão, Lũ lụt (bao gồm nước biển tràn) nhưng loại trừ:

 • Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất,
 • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với ngôi nhà trong quá trình xây dựng, xây dựng lại hoặc sửa chữa (trừ khi các cửa ra vào, cửa sổ và các cửa khác đã hoàn thiện để ngăn chặn được các rủi ro này), mái hiên, rèm che, biển hiệu, ti vi và ăng ten đặt ngoài trời, các thiết bị hàng không, cột ăng ten và tháp ngoài trời hoặc các máy móc trang thiết bị ngoài trời bao gồm cả cổng và hàng rào;

Bảo Việt bồi thưởng cho các thiệt hại tài sản do vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước, nhưng loại trừ:

 • Đối với Ngôi nhà, tổn thất hoặc thiệt hại:

+ i. xảy ra khi Ngôi nhà chưa được trang bị các thiết bị liên quan

+ ii. gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

 • Đối với Tài sản bên trong: thiệt hại gây ra cho chính các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.

Va chạm với ngôi nhà: Bảo Việt bồi thường cho các thiệt hại do Va chạm với ngôi nhà bởi các phương tiện đường bộ, ngựa hoặc gia súc không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của NĐBH hay bất kỳ thành viên gia đình nào sống cùng với NĐBH.

Trộm cướp: Bảo Việt bồi thường cho các thiệt hại cho tài sản và ngôi nhà do trộm cướp với điều kiện có dấu hiệu sử dụng vũ lực và đột nhập hoặc tẩu thoát khỏi ngôi nhà, hoặc cố gắng đột nhập vào hoặc tẩu thoát khỏi Ngôi nhà

Loại trừ bảo hiểm

Bảo Việt sẽ không bồi thường cho:

 • Những thiệt hại do gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân
 • Những thiệt hại bắt nguồn từ nguyên liệu vũ khí hạt nhân, tên lửa, vũ khí chiến tranh, phóng xạ ion hoá
 • Những thiệt hại gây ra do ô nhiễm, nhiễm bẩn
 • Những thiệt hại gây ra bởi chiến tranh và/ hoặc hành động khủng bố

Hiệu lực bảo hiểm và phí bảo hiểm

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trong thời gian hiệu lực bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu tài sản được bảo hiểm thì quyền lợi bảo hiểm vẫn có hiệu lực đối với người sở hữu mới với điều kiện NĐBH thông báo Bảo Việt về việc chuyển sở hữu tài sản và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bảo Việt. Trường hợp NĐBH không chuyển quyền lợi bảo hiểm cho người sở hữu mới thì Bảo Việt sẽ hoàn phí bảo hiểm theo quy định tại quy tắc này.

NĐBH phải thanh toán đủ phí bảo hiểm một lần trước khi Bảo Việt cấp giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực trong trường hợp NĐBH khai báo sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng

Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực trong trường hợp NĐBH không thực hiện việc thông báo những thay đổi và di chuyển về tài sản được bảo hiểm được quy định tại điều 3 của quy tắc này

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Khi sự cố xảy ra, Người được Bảo hiểm hãy:

 • Ngay lập tức Quý khách thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất và tìm kiếm tài sản bị mất.
 • Thông báo cho Bảo hiểm Bảo Việt qua Đường dây nóng trong vòng 24h sau khi xảy ra tổn thất.
 • Thông báo cho cơ quan chức năng trong trường hợp thiệt hại xảy ra lớn, liên quan tới bên thứ ba, thiệt hại trộm cướp.
 • Chuẩn bị Hồ sơ yêu cầu bồi thường theo hướng dẫn của Bảo Việt

Trả lời