Hướng dẫn bồi thường

Bước 1: Thông báo ngay cho Trung tâm dịch vụ khách hàng Hotline 1900 55 88 99 (in trên GCNBH của quý khách) để thông báo tai nạn ban đầu, thông tin cung cấp bao gồm:

– Tên người thông báo tai nạn

– Biển kiểm soát, tên chủ xe, số Giấy chứng nhận bảo hiểm

– Thời gian, địa điểm, diễn biến tai nạn.

– Ngoài ra, khách hàng cần dùng mọi biện pháp cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng)….

File Type: docx
Categories: Hướng dẫn bồi thường
Author: Bảo hiểm số